Tur sākas Gauja – Cirgaļu skatu tornis

FUJI7061-Pano

Pie Igaunijas robežas ir aizsargājamo ainavu apvidus Ziemeļgauja. Kā var nojaust, tā ir vieta, kur savus līkumus sāk vīt Gauja. (patiesībā nē)

Drēgnā aprīļa sākumā braucām zemes ceļus ar mērķi apmeklēt Cirgaļu skatu torni un Zvārtavas pili. Pierobeža, gluži kā citur, ir mazliet citādāka. Apkārtne sakopta, bet pašas Gaujas sākums… neredzēts.

No Cirgaļu skatu torņa var redzēt ūdens plankumus pavasara brūnā pļavā. Un, jā, tie ir Gaujas upes sākumi. Tik ļoti citādāki kā esam raduši redzēt šo upi.

Iesaku apskatīt fotostāstus arī par citiem skatu torņiem, bet šis ir viens no man tīkamākajiem. Ļoti burvīgs skats un sajūta, ka redzi kādas upes sākumu, arī īpaša. Diez, kā te izskatās citos gadalaikos?