Vācam dabas krikumus adventes vainagam

FUJI6414

Ik gadu dodamies uz mežu, lai vāktu priežu vai egļu zarus, smilgas, sūnas un citus meža labumus adventes vainagam. Dodamies uz Latvijas valsts mežu mežiem, kur vienmēr ir labi, izbraucami ceļi un nav jārūpē par piekļūšanu meža takām.

Tā pat mēs darām pirms Ziemassvētkiem, kad arī eglīti meklējam mežā. Labprāt lūkojam pēc eglēm grāvjmalās vai vietās, kur acīmredzami tās nozāģēšana nevienam netraucēs. Svarīgi ir zāģēt maksimāli tuvu zemei, lai meža zvēri neaizķeras vai nesadur kājas uz smalkajiem stumbriem.

Arīdzan, kaut ko aizvedot no meža, kaut kas tajā jāatstāj, tādēļ kartupeļi, burkāni un bietes tiek nolikti nozāģētās egles vietā kā paldies meža iemītniekiem.

Kamēr Laura meklēja visādus, kā es saku, krikumus, arī es palūkojos meža smalkākajās detaļās.